HEM

Välkommen till oss

Österby Boende och Omvårdnadsenhet är ett HVB-hem för psykiskt funktionshindrade med behov av omsorg och stöd i vardagen. Vi har även tillstånd för boende med särskilt stöd och service.


HVB-hemmet är beläget i Österbybruk, som är ett gammalt och vackert brukssamhälle fyra mil nordöst om Uppsala.

Österby Boende & Omvårdnadsenhet


Vi tar även emot personer med dubbeldiagnoser, LPT- och LRV- permissioner samt placeringar jämlikt LVM §27.

  Hos oss har man ingen fastställd vistelsetid utan det bestäms utifrån det individuella behovet och önskemål av placeraren och den boende.

  Boendeenheten är avsedd för personer som behöver ett större omhändertagande än i ett enskilt boende. Vi arbetar med sysselsättning/aktivering, rehabilitering och en strukturerad vardag i en hemliknande miljö. Personal finns på plats dygnet runt.

Verksamhet
Vårt boende finns i ett vanligt bostadsområde i Österbybruk, fyra mil norr om Uppsala.

  Österbybruk är ett trevligt brukssamhälle med direkt närhet till vacker natur.

  Centrum ligger ca 10 minuters promenad från bostadsområdet och där finns all tänkbar service med banker, affärer, bibliotek, sporthall, apotek, kondis, klädaffärer mm.

  Till Uppsala finns mycket goda bussförbindelser.

Boende Omvårdnad Sysselsättning


Vi arbetar mycket med aktivering, sysselsättning, social samvaro och  meningsfull fritid.

  Kontakt med anhöriga och vänner uppmuntras och stöds.

  Kontaktpersonen följer också med vid besök hos närstående om så önskas.